Ti kommunehistorier

Kommunesammenlægningerne i 1966 og 1970 (og 2007)

Kommuner før 1966/1970. Kortet er beskrevet i teksten nedenfor.

Nuværende Frederikssund Kommune er angivet ved den blå streg. Med rødt er angivet den kommunale opdeling fra før kommunesammenlægningerne i 1966 og 1970 som resulterede i oprettelsen af de fire kommuner Frederikssund, Jægerspris, Skibby og Slangerup.

Frederikssund Kommune blev oprettet i 1970 ved sammenlægning af Frederikssund købstad og sognekommunerne Græse-Sigerslevvester og Oppe Sundby-Snostrup.

Jægerspris Kommune blev oprettet i 1966 ved at Gerlev-Draaby Sognekommune skiftede navn. Hertil blev lagt Kyndby-Krogstrup Kommune i 1970.

Skibby Kommune blev oprettet i 1966 ved sammenlægning af sognekommunerne Ferslev-Vellerup, Skuldelev-Selsø og Skibby.

Slangerup Kommune blev oprettet i 1970 ved sammenlægning af Slangerup Bykommune, Slangerup Landsogn, sognekommunen Uvelse*, den nordlige del af Jørlunde Kommune og den vestlige del af Uggeløse Sogn i Lynge-Uggeløse Sognekommune.

Kilde: Den Store Danske Encyklopædi

* Uvelse-delen af Slangerup Kommune gik ikke med ind i den ny Frederikssund Kommune, men blev i 2007 en del af Hillerød Kommune.