Ti kommunehistorier

Forord

Af Ole Find Jensen

Frederikssunds 200-års købstadsjubilæum og de aktiviteter, der i denne forbindelse er blevet tilrettelagt, har året igennem givet kommunens indbyggere mulighed for at stifte bekendtskab med en række spændende arrangementer igangsat af foreninger og initiativtagere, hvis indsats fortjener den større udbredelse, kommunesammenlægningen muliggør.

Jubilæumsårets program har desuden givet en bredere kreds af kommunens borgere kendskab til enkeltpersoner, der som ildsjæle driver de mange forenings- og kulturaktiviteter i kommunen. Gennem de 11 beretninger i denne samling bliver det muligt at møde mennesker med indsigt og engagement, der med glæde formidler deres særlige viden om lokal historie og forhold, der i de tidligere sogne og kommuner har bidraget til at forme den nuværende kommunes historie.

Kendskab til afgørende begivenheder og personer, der har stået vagt om værdier, vi også i dag værdsætter, er nu engang blandt de vigtige forudsætninger for at kunne forstå sammenhænge, der i dag har givet vor kommune sin identitet.

Ti kommuner blev i 1970 sammenlagt til de fire kommuner Frederikssund, Slangerup, Skibby og Jægerspris, der i 2006 blev til én. Med de 11 fortællinger, der i anledning af jubilæumsåret er forfattet og indgår i denne samling, får vi et mangesidigt og grundigt indblik i den lokalhistorie, Frederikssund i dag bygger på.

Bag beretningerne står forfattere, der har rod i lokale miljøer og for de flestes vedkommende allerede ved adskillige lejligheder har glædet os med engageret fortællevirksomhed gennem deres virke i de historiske foreninger, ved forfatterskaber til artikler og bøger, som deltagere i kommunalpolitisk virke eller ved erhvervsvirksomhed.

Det initiativ, der ligger bag denne samling, og de enkeltes skribentvirksomhed fortjener stor anerkendelse, og det kan kun hilses velkommen, at der samtidig redaktionelt er arbejdet videre med de 11 historier, så de kan indgå i 2009-udgaven af Jul i Frederikssund.

Ole Find Jensen

Ole Find Jensen, den ny Frederikssund Kommunes første borgmester og tidligere borgmester i Jægerspris Kommune.